top of page
people-217250_1280.jpg
לבחור באמהות יחדנית ולהשאר בחיים ובחופש

סדנה לנשים המתלבטות באמהות יחידנית וגם לאלה שכבר החליטו אך עדיין חוששות לאבד את החופש. 
אחד המכשולים בדרך לאמהות יחידנית הוא הפחד מאובדן החופש, חשש מהשינוי שבו נהפוך מנשים עוסקות, עסוקות, מתרוצצות ופעלתניות, לאמהות הנסובות כל היום סביב גידול הילד. הפחד להיות מישהי אחרת. 
כן. יש עיסוק גדול סביב גידול הילד אך עדיין אפשר לחוות חופש. 
בסדנה נלמד איך להפוך את הפחד מלאבד את החופש לעוצמה שבבחירת החופש.
נעסוק בקשר שבין אימהות, מימוש עצמי וחופש.
נתחבר לעצמנו ולאחריותנו לממש את חיינו.


עלות: 140 ש"ח 
בואי.
פרטים בפרטי או בטלפון 054-4481515

bottom of page