top of page
girl-2940655_1920.jpg
לעשות סדר בדרך לאמהות יחדנית 

נשים רבות הפונות אלי חוות לחץ ומבקשות לדעת איך בעצם נראים החיים כאמא יחידנית. 
זו שאלה נפלאה אך התשובה מורכבת. 
היא מורכבת מכיוון שלכל אחת מאתנו סגנון חיים שונה וכל אחת עובדת בעבודה שונה עם תנאים שונים, לכל אחת יש רשת תמיכה שונה ויש כאלה ללא תמיכה כלל. כל אחת מאתנו בנויה אחרת ובעלת אופי שונה ולכן לכל אחת מאתנו יהיה תמהיל חיים שונה לאחר הלידה. כמו שהוא שונה עוד לפני הלידה. 
מה שכן משותף לכולנו הוא שבסופו של יום, אנחנו שם לבד מבחינת האחריות המלאה על העולל הנולד וסגנון ודרך חיינו היא שלנו בלבד. 
בסדנא נדבר וניגע בשאלה איך נראים החיים של אמא יחידנית בפן המעשי וגם בפן הרגשי, נדבר על מקורות תמיכה, על החיים סמוך ולאחר הלידה וכן על החיים בהמשך הדרך.
מידע מעשי על הטבות, זכויות, גופי תמיכה, רשתות חברתיות, רישום למעונות ועוד.. 
שיח על ההתנהלות המעשית בחיים כשאת עם ילד ולבד, וכן שיח רגשי על איך ההתמודדות לבד ועל הצורך והקושי להיעזר ולהיתמך כשאת בפועל אדם עצמאי ומסתדר בעצמך.
נתחבר לכוחות, וניצור בהירות בתוך חוויית חוסר הודאות של החיים כאמא יחידנית.

הסדנא מיועדת לנשים המתלבטות באמהות יחידנית וכן ליחידניות בהריון (בקבוצות שונות)
העלות : 200 ש"ח 
המקום: תל אביב

bottom of page