top of page
Search
  • Writer's pictureמרב אדמתי

על אחאים\ אחאיות מתרומת זרע


כשמדובר בתרומת זרע, נושא האחאים הנו נושא מורכב ומהווה חלק מהשיקולים. בעצם, לנשים הדורשות תרומת זרע מהארץ יש סיכוי גדול יותר למצוא אחאים מכיוון שכמות התורמים יחסית נמוכה ביחס לכמות הנשים והמשפחות הנדרשות לרכישת זרע. לעומת זאת, לרוכשות זרע מחו"ל, מבנקים המייצאים זרע למדינות העולם השונות, הסיכוי למציאת אחאים בארץ אמנם קטן יותר (סיכוי תמיד יש. אין כאן ערובה שלא יהיו אחאים), אך הסיכוי לכמות האחאים בעולם גדלה.. אין כאן נכון או לא נכון, טוב או רע. שאלת החשיבות במציאת אחאים גם היא שנויה במחלוקת בין האמהות היחידניות. יש שמאיימות שזה חשוב ויש המתנגדות לכך. חשוב שתקשיבי לרחשי ליבך ותתמקדי במה נכון בעינייך. הנה דוגמה לחיבור מקסים בין שתי אחאיות שמצאו אחת את השנייה באופן מיקרי (בהתחלה..).

לצפייה :

11 views0 comments

Comments


bottom of page